Equip

Un dels nostres valors més importants és l’equip humà de Kids&Us que gestiona les nostres activitats d’estiu..Gent jove, amb experiència en l’univers Kids&Us, compromesa amb el nostre projecte, formada a casa nostra i, sobretot, amb una clara vocació per la docència als infants. Aquests trets diferencials ens permeten garantir que tots els nostres alumnes rebin un tracte personalitzat i familiar.

Cada grup de 20 alumnes estarà coordinat per dos monitors de referència, tots amb un nivell d’anglès contrastat equivalent al Proficiency.

Totes les activitats estaran supervisades per l’equip pedagògic de Kids&Us, que mantindrà contacte diari amb l’equip de les colònies i, periòdicament farà visites in situ de seguiment de l’activitat.

El nostre equip de monitors s’encarregarà que els infants tinguin una atenció personalitzada les 24 hores de dia.