Valors

El fet de treballar en un context de ficció ens permetrà fer volar la imaginació i la fantasia dels nostres alumnes.

Tot el programa de colònies està pensat perquè els nens i nenes s’identifiquin al màxim amb la temàtica que estem treballant, ja que aquest fet ens permetrà connectar amb ells, i farà que en gaudeixin i en treguin el màxim profit.

Conviure 24 hores en un entorn 100% en anglès ambé ens permetrà treballar totes les expressions pròpies del dia a dia. Aquestes expressions posades en el context real esdevenen molt més fàcils de recordar i, alhora, passen a formar part del llenguatge comunicatiu dels nens.

El programa pedagògic es desenvolupa sobre quatre eixos vertebradors: el lúdic, l’esportiu, l’artístic i el quotidià. Cadascuna de les activitats plantejades s’emmarca dins d’un d’aquests eixos de forma equilibrada, amb la finalitat de garantir que els interessos de tots els infants hi siguin representats.

El programa pedagògic es desenvolupa sobre quatre eixos vertebradors: el lúdic, l’esportiu, l’artístic i el quotidià. Cadascuna de les activitats plantejades s’emmarca dins d’un d’aquests